Biz Kimiz?

En son ne zaman insanlık, toplumsal sorumluluk adına bir şey yaptık? En son ne zaman bencilliğimizden kurtulmaya çalıştık? ”Karşılıksız” ve ”Gönüllü” kelimelerini ne zaman anlamlı kıldık? Bu sorulara cevap ararken baş koyduk bu yola. Aradıkça yüzleştik toplulumuzun sorunlarıyla. Bu noktada TDER (Toplum Eğitimi Derneği) 27 Temmuz 2017 tarihinde kuruldu. Kişisel gelişim ve toplumsal rolleri hakkında bireylerin gelişimi için Yetişkin Okuma Programları ve İşlevsel Yetişkin Okuma Programları düzenliyoruz. Ayrıca yapılan saha çalışmaları ile talep edilen konular doğrultusunda destekleyici bilgiler veriyoruz. Gönüllülüğü tanıtmak, yaymak ve gönüllülük bilincini aşılamak amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunların yanı sıra gönüllüleri bir araya toplamak, gönüllüler arasındaki birlik ve desteği artırmak ve elele vererek gönüllülük bilincini aşılamak temel hedefimiz olarak bize yol gösteriyor. Farklı düşünce ve inançlara saygı duyarak; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın bireylere destek veriyoruz. Bu eğitimi verirken bireylerin toplumsal rollerini özümsemelerine; akılcı, sağduyulu, düşünen, sorgulayan ve özgüven sahibi bireyler olarak bilinçlenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği ilkesini ve eğitimin bir yaşam boyu sürekli kılınmasını sağlamak yolunda tüm gücümüzle çalışıyoruz.