Vizyonumuz ve Misyonumuz

Toplumsal gelişme bireylerin eğitimi ile mümkündür. Dünya küresel bir yapıya kavuşurken ve büyük bir bilgi toplumu olurken, bireylerin de bu duruma uyum sağlayabilmesi ve gelişebilmeleri için eğitim ve öğretim şarttır. Ancak değişken ekonomik koşullar, sosyo-kültürel etkenler ve bu alanda uygulanan politikalar eğitime ulaşmada eşitsizliklere neden olmaktadır. Bu eşitsizlikleri bir nebze olsun eksiltebilmek için bireyler olarak görevlerimizi yerine getirmek hedefimizdir. Bu düşünceyle, gönüllü olarak el birliği ile hareket etmekteyiz.

TDER olarak vizyonumuz, eğitime ulaşmadaki eşitsizliklerin üstesinden gelerek her bireyin eğitim ve öğretim hakkına ulaşmasını sağlamak, gönüllülük bilincini toplumun tüm bireylerine aşılamaktır.

Misyonumuz ise gönüllülüğü ve gönüllü öğreticiliği tanıtmak, gönüllü öğretici sayısını artırmak, gönüllü öğreticiler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, sponsor ve fonlar vasıtasıyla sosyal, kültürel ve diğer alanlarda toplum eğitimi faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bunların geliştirilmesini sağlamaktır.