TDER Gönüllüsü Kimdir?

Sözlüğe baktığımızda gönüllü “Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen kimse” demektir. Yani gönüllü yaptığı işi “mecburen” yapmaz, gönüllü olarak yaptığı işten “maddi karşılık” beklemez. 

Gönüllü, yaptıkları ile toplumun ihtiyaçlarını karşılar. Derneğimiz bu ihtiyaçlardan birisi olan eğitime odaklanmıştır. Toplumun; eğitimle birlikte çeşitli konuların farkına varmak, özel konularda bilgilenmek gibi değişik birçok ihtiyacı da vardır. Bu ihtiyaçlar karşılandığında toplumun yaşam kalitesi artar.

Birey toplum içerisinde belirli bir noktaya gelene kadar hep toplumdan alır. Bireyin gönüllü olması bu borcu ödemeye başlamasıdır. Gönüllü olan birey, vaktini, parasını, imkânlarını, bilgisini ve diğer kaynaklarını toplum için harcamaya başlar.

TDER gönüllüleri diğer arkadaşlarının da amaçlarını kabul etmiş ve bu amaçlarını TDER çatısı altında birleştirmişlerdir. O sebeple derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirirler.

Tüm bunların bilincinde olan TDER gönüllüsü topluma hizmet ettiği sırada aşağıdakilerin farkındadır:

 • Gönüllülük keyfilik değildir. TDER gönüllüsü aldığı her işi profesyonel olarak düşünür ve yapar.
 • Hizmet ettiği sırada toplumdaki diğer bireyleri ve arkadaşlarını rahatsız edici davranışlardan kaçınır, hoşgörülüdür.
 • Yaptıklarında ve söylediklerinde samimidir, topluma hizmet dışında bir düşüncesi yoktur.
 • TDER gönüllüsü deneyim ve beceri sahibidir, bilgilidir, sürekli yeteneklerini geliştirir, dinamiktir.
 • TDER gönüllüsü tek çalışmadığının farkındadır. Öğrendiklerini, yaşadıklarını, deneyimlerini ve bilgilerini arkadaşlarına aktarır, paylaşımcıdır.
 • TDER gönüllüsü bulunduğu ortamda derneğin bilinirliğini ve görünürlüğünü artırır şekilde davranır, o ortamda derneğinin temsilcisidir.
 • Dernek, bütün çalışmalarını gönüllüleri aracılığı ile yapar, TDER gönüllüsü derneğin iletişim kanalıdır.
 • Dernek gönüllülerden oluşmuştur. Her gönüllünün kendini geliştirmesi, etkinliğini artırması demek, derneğin kuvvetlenmesi ve etkinliğini artırması demektir.
 • TDER gönüllülerinin her birinin kendi sosyal çevresi vardır. Her TDER gönüllüsü TDER etkinliklerini öncelikle bu sosyal çevrede tanıtır, TDER için bu sosyal çevrenin katkısını sağlar.
 • TDER gönüllüsü, çalışmalarda ya da arkadaşlarında gördüğü eksik ve yanlışları mutlaka bildirir. Bu bildirim çözüm teklifini de kapsar. Çözüm olmadan yapılan eleştiri şikayettir. TDER üyesi şikayet etmez.
 • TDER gönüllüsü kendine verilen görevi eksiksiz yapmaya çalışır. Görevine hazır, araç gereci tam olarak gider, görev sonucunu olumlu olumsuz geri bildirim ile arkadaşlarına aktarır.